Rapoušovské stránky
Škoda lásky jiným vozům !
Rapoušovské stránky - úvodní strana
Škoda lásky jiným vozům !

Znáte ji?
Šumavanka


Vlajky

Ráj veteránů - inzerce veteránů

RIMAC-automobili7.5.2001

Jak jsem provedl zástavbu motoru z Favorita do Rapida ( únor - duben 2001 ).


Ač nejsem automechanik, rozhodl jsem se, že zkusím do svého vozu Škoda 130 Rapid zabudovat motor z Favorita. Přemýšlel jsem o tom již nějakou dobu, ale pevně jsem se rozhodl, až když se přestal vyrábět SUPER 96. A jelikož mi při tom hodně pomohl INTERNET, tímto článkem mu to vracím a třeba to někomu pomůže při řešení podobných problémů, se kterými jsem se během zástavby setkal. Nebudu zde popisovat demontáže a montáže, které lze vyčíst v různých knihách (např. setrvačník atd.), ale budu se snažit přiblížit věci, o kterých se nikde nepíše a při této zástavbě se objeví.

Základní problém bylo získat slušný a co nejlevnější motor. Trvalo mi to docela dlouho, ale nakonec se mi povedlo sehnat motor 781.136 za 4.500 Kč. Samozřejmě s prodejkou z vrakoviště, i z jakého vozu byl vymontován.

Motor z vrakoviště - po kliknutí se zobrazí větší  Motor z vrakoviště - po kliknutí se zobrazí větší

MOTOR-PŘEVODOVKA :
V prvé řadě bylo nutné připravit motor na straně k převodovce. Ozubení (věnec) setrvačníku má rozdílný modul a tudíž i počet zubů - obr.3 (Favorit 124 zubů a Rapid stejně jako Š 120 má 105 zubů). Abych zachoval vyvážení setrvačníku s klikovou hřídelí, rozhodl jsem se neměnit celý setrvačník, ale sundat věnec z Favorita opatrným sklepáním, samozřejmě po předchozí demontáži setrvačníku z motoru - nezapomenout označit původní polohu vůči klikové hřídeli ! Věnec z Rapida jsem nasadil na setrvačník zahřátý. Jelikož nemám žádnou pec abych věnec zahřál na teplotu 180 až 200 °C, postačila mi kuchyňská el. trouba. Sice jsem asi nedosáhl žádané teploty, ale věnec tam kvaknul úplně volně. Další věcí byla výměna ocelového kroužku, zalisovaného v klikové hřídeli. Pro použití motoru do Rapida je nutné tento kroužek vylisovat a nahradit jej ložiskem ZKL 6202 - obr.5 a obr.6, které se používá ve vozech Š 105 až 130, a do kterého zapadá osa z převodovky. Já jsem kroužek v domácích podmínkách opatrně odvrtal větším vrtákem. Nalisování ložiska již není náročné. Protože "tisícihran" na ose z převodovky je u Favorita zase rozdílný, použil jsem kompletní spojku z Rapida bez úprav, tzn. lamelu, obložení a víko spojky. Dále bylo nutné upravit přírubu na převodovce. Z motoru ve Favoritu vyčnívají závrtné šrouby (štefty) pro uchycení k převodovce. Ty mají všechny závit M10. Původní motor Rapid měl však dva "horní" štefty se závitem M8. Takže bylo nutné opatrně převrtat horní díry vrtákem 10,5mm na převodovce - obr.4

Věnce setrvačníku - po kliknutí se zobrazí větší  Otvory v převodovce - po kliknutí se zobrazí větší

Ocelový kroužek v klice - po kliknutí se zobrazí větší  Ložisko v klice - po kliknutí se zobrazí větší

Krycí plech setrvačníku na spodní části příruby převodovky jsem použil původní z Rapida, stejně jako úchyty motoru se silenbloky na straně trubkového rámu. Když jsem měl přístup ke spojkovému ložisku, byla by asi chyba ho nevyměnit. To je asi tak všechno, takže šup tam s tím !

SACÍ POTRUBÍ-ÚHEL :
Když už máme motor uchycen ve voze, nastává další problém. Motor ve Favoritu je uložen pod úhlem 20°, ale motor v Rapidu pod úhlem 30°. To znamená, že nyní máme sací potrubí nakloněno o 10° - obr.7, a bylo by vhodné ho "narovnat". Každý o kom vím, že to dělal, to řešil jinak. Já jsem se rozhodl pro 10° vyrovnávací podložku. Nakreslil jsem si dvě verze - obr.9 - 1.verze a obr.10 - 2.verze, a nechal za pomoci dobrého člověka udělat z duralu. Snažil jsem se je nakreslit co nejnižší, protože uprostřed prací jsem byl postrašen, že se mi to s podložkou do Rapida nevejde, kvůli platu pod zadním oknem, což byla bohužel nakonec pravda, ale vylhal jsem se z toho. Řemeslník si vybral verzi č.2. Avšak při konečné montáži na sací potrubí a následném osazení karburátorem jsem zjistil, že z druhé strany karburátoru tato vymezovací podložka překáží páčce, která na ní naráží, a nelze skoro vůbec přidat plyn. Musel jsem to vše sundat a podložku lehce upravit - obr.8. Výkres již upravené podložky - 2.verze, je na obr.11

Rozdíl uložení motorů 10° - po kliknutí se zobrazí větší  Upravená podložka 10° pod karburátor - po kliknutí se zobrazí větší

Výkres podložky - 1.verze - po kliknutí se zobrazí větší  Výkres podložky - 1.verze + detail - po kliknutí se zobrazí větší  Výkres podložky - 2.verze - po kliknutí se zobrazí větší  Výkres podložky - 2.verze s úpravou - po kliknutí se zobrazí větší

A zde jsou výkresy ke stažení ve formátu *.zmf (Zoner Callisto 4.0) :
1.verze_a (18k)     1.verze_b (7k)     2.verze (9k)     2.verze_uprava (9k)

Jako těsnění na obou stranách podložky jsem použil silikonový tmel, který snese benzín a vydrží i vysokou teplotu. V případě použití podložky verze č.2 je vhodné použít pod upevňovací šrouby "šikmé" podložky, které jsou taktéž nakresleny na výkresu (na obr.12 jsou ovšem ještě zachyceny ve čtvercovém tvaru, které nelze použít. Na výkresu jsou již OK). Délka šroubů s hlavou na imbus se také mění, M6x30 - 2ks a M6x40 - 2ks. Na obr.13 a obr.14 je vidět vyrovnávací podložka namontovaná již na sacím potrubí.

Vyrovnávací podložky, šrouby a spodní díl karburátoru - po kliknutí se zobrazí větší  Namontovaná podložka - po kliknutí se zobrazí větší Namontovaná podložka - po kliknutí se zobrazí větší

VÝFUKOVÉ POTRUBÍ :
S výfukovým potrubím jsem si chvíli lámal hlavu, protože jsem si původně myslel, že použiju původní potrubí z Favorita a část trubek i s přírubou za ním, ale než jsem stačil sehnat někoho, kdo by mi to nakroutil a svařil na tlumič výfuku, který jsem v autě měl, koupil jsem si výfukové potrubí na Š 136 Rapid a bylo to vyřešeno. Chtěl jsem zachovat výfuk, protože je to Sebring - originál na Škoda 130. Kdybych měl sériový, asi bych uvažoval o nějakém úplně jiném. Ještě je nutné říci, že ne každý by si asi koupil nové výf. potrubí, protože cena se pohybuje cca od 1.700 Kč do 2.300 Kč. Byl jsem z toho také chvíli vedle, ale už je to tam. Možná by se dalo najít někde na vrakovišti. Jedna z možností napojení trubek na sebe se také ukrývá v použití pružných spojek, ale nejmenší průměr, co jsem zjistil je 45mm a trubky Favorit i Rapid mají průměr 35mm. A cena se dá pomalu srovnat s novým výf. potrubím.

CHLADÍCÍ SOUSTAVA :
Zjednodušené schéma je na obr.15.

Chladící soustava

Dlouho jsem se pokoušel sehnat skříň termostatu ze Š Rapid 136 - obr.16, než mi došlo, že je to nemožné. Když už vůbec někdo věděl o co jde, tak to stejně neměl. Někdo měl třeba jeden kousek a nedal by ho za nic na světě. Proč jsem ji sháněl ? Protože tato skříň je v motoru Favorit uložena o 90° jinak, než v Rapidu, takže si překážela s přepážkou za zadními sedadly. V případě použití skříně z Rapida v ní zase chybí závit pro čidlo na měrení teploty. Na motorech s litinovou hlavou válců je čidlo umístěno přímo v hlavě, ale u Favorita je ve skříni termostatu. Nezbylo mi nic jiného, než tyto dvě různé skříně sloučit. Z Favorita jsem vyřízl část skříně se závitem a napasoval na skříň z Rapida - obr.17 . Pak jsem to nechal zavařit odborníkem, který to dokázal, ale měl problémy s tím, že materiál už byl starý a použitý a dalo mu to dost práce - obr.18.

Skříň termostatu

Skříň termostatu před zavařením - po kliknutí se zobrazí větší  Skříň termostatu po svaření - po kliknutí se zobrazí větší

Dále jsem na výstupu termostatu směrem k topení vřadil T-čko, abych mohl připojit chladící soustavu k sacímu potrubí. Nejvíce mi vyhovovalo T-čko měděné, které se používá pro rozvody topení v domech. Ještě jsem mu trochu prodloužil konce naletováním kusů trubek a spojek, protože mělo dost krátké vývody a měl jsem strach, že hadice z něj sklouznou. Jako další věc jsem musel nějakým způsobem připojit výstup ze sacího potrubí a karburátoru (automatický sytič) před vodní čerpadlo. Zde jsem použil část kovové trubky z chladící soustavy Favorit, kde pro to jsou dvě odbočky a také krátkou spojovací hadici mezi touto trubkou a čerpadlem. Původní hadici (oblouk) Rapid od chladiče k čerpadlu jsem zkrátil. Vše je schematicky znázorněno na obrázku chladící soustavy. Krátká hadice ze sacího potrubí do karburátoru zůstala původní z Favorita. Trochu snad napomohou další obrázky - obr.19 a obr.20

Chladící soustava - po kliknutí se zobrazí větší  Chladící soustava - po kliknutí se zobrazí větší

Ještě před tímto jsem se věnoval vodnímu čerpadlu. To jsem přendal z Rapida, jelikož se mi nelíbilo, že součástí čerpadla z Favorita je silenblok pro uchycení motoru. Použitím čerpadla z Rapida zároveň můžeme připojit i přívod od topení (tenká trubka vedená kolem svíček). Avšak při použití šteftů pro uchycení čerpadla, které vycházejí z bloku motoru je nutné provést další drobnou úpravu na čerpadle z Rapida. Vrchní šteft má 10mm ozazení, díky kterému nelze čerpadlo nasadit. Tudíž je třeba částečně zvětšit vrchní otvor na vodním čerpadle z Rapida na vnitřní straně vrtákem o průměru 10,5mm. Hloubka dle osazení - nevrtat úplně skrz. Mezi blokem motoru a čerpadlem je ještě použita podložka, u které je taktéž nutné tento otvor zvětšit. Při demontáži a montáži čerpadla dojde pravděpodobně ke znehodnocení těsnění. A zase nějaký obrázek pro názornost - obr.21

Vodní čerpadlo - šteft - po kliknutí se zobrazí větší

ELEKTRONICKÉ ZAPALOVÁNÍ A ALTERNÁTOR :
Zapalování jsem použil elektronické : rozdělovač-zapalovací cívka-elektronický spínač. Cívku jsem nechal co jsem měl, rozdělovač byl na motoru, takže jsem pouze přidělal el.spínač a vše zapojil dle obrázku - obr.22. Jako nejvhodnější místo pro el.spínač se mi jevilo místo u regulátoru napětí - obr.23. Ten jsem sundal a vyrobil společný plech pro něj a pro el.spínač. Tento celek jsem umístil zpět na originální úchyty, takže vše bylo zároveň uzemněno. Přesněji plechový držák rozkreslovat nebudu, jelikož existuje více druhů el.spínačů, co se týče tvaru a myslím, že si s tím každý poradí podle toho, co sežene. Alternátor jsem použil z Rapida beze změn.

Zapojení elektronického zapalování - po kliknutí se zobrazí větší  Umístění el. spínače - po kliknutí se zobrazí větší

KARBURÁTOR A VZDUCHOVÝ FILTR :
Teprve, když jsem nasadil karburátor na vyrovnávací podložku, o které jsem se již zmiňoval, spatřil jsem, že nad ním opravdu není moc místa. Vzduchový filtr se tam rozhodně nevešel i s krytem z černé hmoty ! Ten kdo mi to říkal předem, měl pravdu a myslel to se mnou dobře. Lze to prý vyřešit úpravou a zavařením sacího potrubí bez podložky, ale já jsem to zkusil v tomto stavu ještě jinak. Nejprve jsem se snažil horkovzdušnou pistolí "narovnat plastový kryt, ale označil bych to spíše jako trapný pokus. Další pokus spočíval ve dvou kulatých hliníkových držácích. Filtr jsem "usadil" mezi dva kulaté plechy, takže je kolem dokola vidět. Do spodního plechu jsem vyřízl otvor, který má stejný rozměr jako v původním plastovém krytu pro nasazení na karburátor. Gumové těsnění jsem také použil originál. Ještě jsem přidal otvor pro přisávání vzduchu pro mazací soustavu a celé to sešrouboval osmi šrouby M5x70. U spodního plechu jsem si ještě zahrál na klempíře a vyklepal jsem do něj prostor pro komoru snižovacího zařízení, aby to celé bylo co nejníže. Trochu je třeba celkově ty plechy naohybat, dle prostoru. Protihlukovou a tepelnou izolaci nad motorem (pod zadním platem) jsem měl sundanou, abych se tam mohl vůbec trochu pohybovat a na závěr jsem do ní vyřízl prostor v místě filtru a vrátil ji zpět. Musím říci, že si nejsem jistý, jestli to někdy kompletně nepředělám. Ale zase to není tak nejhorší. A zase obrázek pro názornost - obr.24.

V praxi se ukázalo, že mnou použitý originál vzduchový filtr z Favorita je nevyhovující. Je totiž měkký, bez jakékoliv kovové výztuhy, a tudíž se časem zmáčkl natolik, že docházelo k sání vzduchu i kolem filtru, což je pochopitelně nežádoucí. Proto jsem sháněl takový filtr, aby byl pevný a dal se jednoduše zaměnit za původní filtr z Favorita. Nejpodobnější, který jsem sehnal je z Fiata 131. Má skoro stejné rozměry, abych mohl použít původní úchyty z Al plechů. Kolem dokola je zpevněn děrovaným plechem a proto se již nebortí.

Uchycení vzduchového filtru - po kliknutí se zobrazí větší  Úprava kroku plynového pedálu - po kliknutí se zobrazí větší

Když jsem přidělal lanko od plynového pedálu (mám lanko místo struny) na ovládací páku (měsíc) jako to je ve Favoritu, později při prvním startu jsem zjistil, že při sešlápnutí pedálu je průběh moc jemný a nelze docílit plného plynu, i když jsem pedálem až na podlaze. Páka na karburátoru byla moc dlouhá. Nejprve jsem to chtěl vyřešit v tunelu na páce pedálu, ale není tam ani trochu místa navíc pro prodloužení páky. Vrátil jsem se tedy ke karburátoru a do ovládací páky (měsíce) jsem vyřízl závit M3 co nejblíže ke středu upevňovací matice, až do plechu za "měsícem". Pak jsem do něj zašrouboval delší šroub , na kterém je volně pohybující se váleček, kolem kterého jsem omotal lanko - smyčku, kterou jsem vrátil a přichytil svorkou z el."čokolády" - obr.25. Logicky jde pedál více ztuha, ale jinak jsem docílil průběh pedálu plynu dle představ.

Ještě zbývalo dořešit odvod nespotřebovaného benzínu (zpětný chod) zpět do nádrže z odlučovače plynových bublin, a to tak, že jsem přidal T-čko (co kámoš dal) na odvzdušňovací vývod na horní části hrdla do nádrže - obr.26, připojil a bylo to.

T-čko pro zpětný chod z odluč. plyn. bublin - po kliknutí se zobrazí větší

A JEŠTĚ NĚCO NA ZÁVĚR :
Už to frčí !!! Kupodivu i karburátor zůstal asi dobře nastaven, automatický sytič funguje. Když se sytič vypne, otáčky se drží na cca 750 ot/min. Auto jede hned i když je studené, chytá dobře a vůbec celkově to je lepší. A HLAVNĚ JEZDÍM NA NATURAL 95 !!! Upřímně musím ale přiznat, že na výkonu nevidím žádný RAPIDní rozdíl. Asi to bude chtít nějakou tu vačku, kterou mám také někdy v plánu. Zvuk se malilinko změnil (k lepšímu), i když výfuk zůstal stejný. Olejovou vanu jsem nechal plechovou z Favorita. Uvidím, jestli s tím bude nějaký problém. V nejhorším tam vrátím olejový chladič, který jsem z Rapida vyndal, protože se mi zdálo, že je z něj akorát bordel. A když už mám "nový" motor, tak jsem nasadil nové kryty blinkrů dopředu i dozadu - obr.27 a obr.28.

Rapouš zepředu - po kliknutí se zobrazí větší  Rapouš zezadu - po kliknutí se zobrazí větší

Utahovací momenty :
setrvačník 55 až 65 - M10x1
spojka 22 až 28 - M8.

HODNĚ ŠTĚSTÍ !!!